Level up to a convincing and consistent brand

Win sneller het vertrouwen van financial investors en stakeholders

Toegevoegde waarde als brug tussen het oude en nieuwe denken

okt. 06 2009
 

Naar aanleiding van de posting van Juully Ruyters (Syntens) Nieuwe denken versus oude denken

Tegenstelling tussen het oude en nieuwe denken is erg groot. Als nieuwe denker kom ik vaak in situatie dat ik bedrijven verder help terwijl zij in het oude denkpatroon zitten. Dat is soms lastig omdat afwegingen en beslissingen sterk afhankelijk zijn van hoe een bedrijf over de toekomst denkt.
Waaraan is te toetsen of ik een (potentiële) klant verder kan helpen? Is mijn inbreng effectief (op langere termijn) voor het doel van de klant? Volgens mij is hierin toegevoegde waarde (added value) een sleutelwoord. Door te achterhalen wat precies de toegevoegde waarde van een dienst voor de ander is, wordt het makkelijker in te schatten of de (uur)prijs de juiste waarde heeft voor een opdrachtgever. Die manier maakt ook inzichtelijk of ik (nog) voor de juiste klanten werk. Waarom zou een klant betalen voor iets wat deze helemaal niet belangrijk vindt? En wat heeft een klant aan kwaliteit of investering op langere termijn als dat bij de klant helemaal niet speelt? Daarom zoek ik continu die klant op waar mijn toegevoegde waarde het grootst is en daardoor mijn bijdrage echt impact heeft.
Voordelen
Een groot voordeel van focus op "toegevoegde waarde" is dat het oude- of nieuwe denken dan geen enkele rol meer speelt. Het wordt helemáál interessant om toegevoegde waarde met (potentiële) klant te bespreken. Dan gaat het over de behoeftes van de klant (van de klant) en wie het juiste bedrijf is om de klant écht verder te helpen. Als in die keten de toegevoegde waarde voor de klant van de klant ook maximaal is, ontstaat er energie, dynamiek en mogelijkheden. Dat zal bij bedrijven die op de oude manier denken minder snel gebeuren dan bedrijven die op de nieuwe manier denken. –


Geschreven door: Admin

Admin


Level up to a convincing brand by: