Level up to a convincing and consistent brand

Win sneller het vertrouwen van financial investors en stakeholders

CB Brand DNA

Onderscheidend vanuit de core

Een doorontwikkeld Brand DNA maakt je memorabel

Het DNA is de kern van identiteit en cultuur. Je organisatie staat echt ergens voor, is herkenbaar met de kenmerken die je organisatie anders én beter maakt dan anderen.

Die cultuur is er wel, maar vaak is het te impliciet, niet voldoende her- of erkend en nog niet maximaal ingezet om je te onderscheiden voor de beste kanten en de beste (nieuwe) medewerkers.

Het is makkelijk om niets met het bedrijfs-DNA te doen. Je klanten lopen op korte termijn niet weg en je omzet wordt gewoon gehaald.

Maar je mist de kans om je propositie geloofwaardiger te maken en om je onderscheidend vermogen te verhogen. Opbouwen van vertrouwen, geloofwaardigheid van je beloftes en blijvend binden van je medewerkers en klanten.

Belangrijkste bouwstenen van het DNA zijn:

  • Kern principes
  • Kernwaarden
  • Het SMaC Recept
  • BHaG, Purpose en de ‘Why’

Kern principes, de backbone van je cultuur

Regisseer de beleving van de klant met kern principes waardoor ze een positiever gevoel en heldere meerwaarde ervaren tijdens elke contact met de organisatie.

De kenmerkende eigenschappen van je cultuur zorgt voor enthousiasme en inspiratie bij de klant. Deze voelt zich emotioneel meer betrokken en gewaardeerd.

Met goed uitgevoerde kernprincipes borg je de cultuur en wat de organisatie ongewoon maakt. Ze zijn impliciet al aanwezig in je bedrijf en dus voor iedereen heel goed te ontdekken. Scherp ze bewust verder aan en vertaal ze door naar het voordeel voor de klant en stakeholders.

Waarom kernwaarden

Het belangrijkste functie van kernwaarden is het expliciet benoemen waar je voor staat en dat in de organisatie versterken. Het is een pijler van de bedrijfscultuur.

Kernwaarden maak je niet, die heb je. Houd ze levendig door dagelijks de invulling te benoemen én te laten zien. Zowel bij medewerkers als klanten. Daarom is het van belang om de omschrijving van kernwaarden realistisch te houden; het is geen marketingpraatje.

SMaC

SMaC staat voor Specific, Methodical and Consistent. De succesformule is onmisbaar in een onzekere, veranderlijke omgeving. De SMaC voer je uit met fanatieke discipline.

De SMaC recept is concreet en eenduidig, het helpt om binnen de gehele organisatie alignment te krijgen, een heldere richtlijn wat wel en vooral wat niet te doen.

Kernverhaal

Met uw verhaal verspreid je je gedachtengoed bij het personeel en bij klanten.

Door dit verhaal wordt het duidelijker waarom je acties onderneemt en je spreekt uw klant en medewerker aan op gevoel en ambitie.

Neem barrieres bij de klant weg

Level up to a convincing brand by: